Hvad er meningen?

"De synes, det er federe at arbejde med at udvikle miljøteknologier end forsvarssystemer," siger en topchef i en ingeniørvirksomhed til mig, da vi taler om, hvad der skaber arbejdsglæde hos medarbejderne. Og netop MENING er, hvad vi danskere i stigende grad leder efter i jobbet. Vi vil bidrage til noget godt, vi vil være stolte af vores arbejde. Jobbet handler dermed ikke længere om blot at få smør på brødet.

Hvorfor har jeg fx det seneste år arbejdet for fodboldklubben Randers FC? Ja, det drejer sig om, at jeg her har haft mulighed for at bakke op om klubbens ambitiøse CSR-strategi. Vi hjælper udsatte, sundhedsudfordrede ledige med at udvikle sundere vaner, mens andre kolleger støtter unge til fritidsjobs.

Mere end overlevelse

Den russisk-amerikanske psykolog Abraham Maslows behovspyramide fra 1943 illustrerer, at man som menneske må have dækket sine fysiske behov for alt fra mad og vand til varme, før man kan fokusere på at få opfyldt andre behov.

Først skal de fysiske behov opfyldes, dernæst behovet for sikkerhed, herefter de sociale behov som fællesskaber og venskaber. Efterfølgende er behovet for agtelse vigtigt, det vil for eksempel sige ‘at kunne noget’, ‘at blive anerkendt’ eller at opnå status. Først når behovene på disse fire niveauer er tilfredsstillet, vil individet søge at få tilfredsstillet behovet for at realisere sig selv, det vil sige for eksempel at virkeliggøre mål, 'doing good' eller at udfolde evner og kreativitet.

Værdierne kalder

I et historisk perspektiv har flertallet af danskere nu en fremragende materiel standard, og nogle af os er ovenikøbet kommet til den overbevisning, at vi ikke bliver mere lykkelige af at skrue op for materialismen og forbruget. Sikkerheden er heller ikke truet i vores lille trygge land, og livet på arbejdsmarkedet handler for nogle af os i højere grad om at kunne leve i overensstemmelse med egne værdier og udfolde egen kunnen og faglighed fremfor at søge at stige opad i et endimensionelt arbejdspladshierarki.

Hvad er meningen med dit job? Kan du få øje på den? Skal du have hjælp til at få øje på den?